Projekt HerStories spolufinancuje Európska únia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV). Partnermi projektu sú: Centropa - Zentrum für Jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts e.V. (Hamburg, Nemecko), Židovské múzeum Haliče (Krakov, Poľsko), Židovské múzeum Grécka (Atény, Grécko), Mozaika (Barcelona, Španielsko), Centropa Alipítvány (Budapešť, Maďarsko) a Jugend- und Kulturprojekt e.V. (Drážďany, Nemecko).

SVG
SVG

Centropa

Centropa - Zentrum für jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts e.V. je nemecká pobočka židovského historického inštitútu Centropa so sídlom v Hamburgu. Centropa bola založená v roku 2000, takže organizácia má viac ako dve desaťročia skúseností s nadnárodnými vzdelávacími projektmi v oblasti židovských dejín 20. storočia. Vytvorili sme 50 krátkych filmov, 15 výstav a niekoľko audio prechádzok a podcastov a zorganizovali sme viac ako 250 vzdelávacích seminárov v 20 európskych krajinách. Centropa Hamburg je organizačným partnerom, ktorý vedie konzorcium HerStories.

Židovské múzeum Haliče

Židovské múzeum Haliče bolo založené v roku 2004. Táto inovatívna a jedinečná inštitúcia, ktorá sa nachádza v krakovskej židovskej štvrti Kazimierz, existuje na pamiatku obetí holokaustu a na oslavu židovskej kultúry v poľskej Haliče, pričom ponúka návštevníkom novú perspektívu na židovskú históriu. Vo vzdelávacom oddelení pracuje skupina odborníčok na židovskú históriu, kultúru a tradície, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s prácou s publikom všetkých vekových kategórií, ako aj s účasťou na mnohých národných a medzinárodných vzdelávacích projektoch. Vedú rôzne vzdelávacie aktivity o judaizme, židovskej kultúre, židovskej histórii a holokauste, pamäti, dedičstve a antidiskriminačné semináre. Cieľom vzdelávacích aktivít je nielen spoznávať minulosť, ale aj zdôrazňovať kontinuitu židovskej kultúry a jej súčasné prejavy.

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV)

Jugend- & Kulturprojekt e.V. - JKPeV je mimovládna organizácia založená v roku 2004 v Drážďanoch v Nemecku, ktorá sa venuje vzdelávaniu, kultúre a umeniu. Cieľom JKPeV je poskytovať mladým ľuďom a dospelým (so zameraním na znevýhodnené skupiny) príležitosti na rozvoj ich odborných a digitálnych zručností ako aj zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií. Cieľom organizácie je stimulovať kreativitu a podnikateľské schopnosti mladých ľudí, zvyšovať ich povedomie o histórii, pamäti, ľudských právach, spravodlivosti a životnom prostredí prostredníctvom umenia, digitálnych médií a metód neformálneho vzdelávania. Pri dosahovaní svojho cieľa sa organizácia zameriava na rozvíjanie medzinárodnej, medzisektorovej a interdisciplinárnej spolupráce v Drážďanoch a v EÚ prostredníctvom vytvárania, organizovania a realizácie vzdelávacích, socio-kultúrnych a umeleckých projektov a vzdelávacích aktivít. Tieto aktivity sú realizované v Nemecku ako i v zahraničí, pričom organizácia propaguje aktívne občianstvo v EÚ, európsku históriu a aktívnu účasť na verejnom dianí. Verejné podujatia JKPeV ponúkajú všetkým občanom možnosť zažiť na vlastnej koži rôzne intelektuálne, kultúrne a umelecké prístupy, propagujú kultúrnu rozmanitosť Európskej únie a zároveň napomáhajú kultúrnemu obohacovaniu mesta Drážďany a Saského slobodného štátu.

Mozaika

Mozaika (Associació Plataforma Mozaika per la Promoció de la Cultura Jueva de Catalunya) je nezisková organizácia, ktorá podporuje židovskú kultúru v Barcelone. Jedným z našich hlavných cieľov je popularizovať židovskú kultúru a priblížiť ju širšiemu publiku, sprístupniť ju verejnosti a podeliť sa o ňu s tými, ktorí sú ochotní priblížiť sa. Máme ambíciu podporovať odstraňovanie predsudkov, podnecovať zvedavosť a rozprúdiť diskusiu, aby sme aj prostredníctvom umenia a prostredia slobody uľahčili vzájomné porozumenie, dialóg a mier.

 

Práca so židovským dedičstvom má mnoho podôb a my sa snažíme zapojiť verejnosť všetkými možnými spôsobmi. Organizujeme koncerty, prezentácie kníh, prednášky, možnosť ochutnať židovskú kuchyňu a dokonca si ľudia nájdu v našom programe aj stand up comedy. Raz ročne organizujeme aj festival židovskej knihy – Sefer. Organizujeme medzináboženské, medzikultúrne a medzinárodné projekty a aktivity, pričom spolupracujeme s organizáciami, ako sú Salam Shalom, barcelonská samospráva a Európska únia. 

 

S barcelonskou katedrálou spolupracujeme na výstave, ktorá verejnosti predstavuje dokumenty stredovekej židovskej komunity. Tento projekt spája výskum a rozšírenie povedomia o úžasnej zbierke dokumentov uložených v archívoch katedrály. Zároveň, vďaka uskutočnenému výskumu, pracujeme na exkurziách a seminároch o bohatej histórii Židov v Barcelone a Katalánsku (aj v celom Španielsku).

 

V neposlednom rade je jedným z našich hlavných projektov Casa Adret, dom z XII. storočia uprostred starej židovskej štvrte v Barcelone. Casa Adret je najstarší dom v Barcelone a je to jedno z mála miest, kam môžu ľudia vstúpiť a cítiť na každom kroku a v každom kameni židovskú históriu. Casa Adret je zároveň sídlom organizácie Mozaika a AEPJ. Je to centrum, kam prichádzajú ľudia, aby pracovali na obohatení židovského kultúrneho života.

Židovské múzeum Grécka

Židovské múzeum Grécka bolo založené v roku 1977 s cieľom zhromažďovať, uchovávať, skúmať a vystavovať hmotné doklady o živote Židov v Grécku. Jadrom poslania tohto historického a etnografického múzea je výskum a prezentácia života a kultúry Židov, histórie a tradície gréckych židovských komunít. Zbierky a archívy ŽMG obsahujú viac ako 10 000 artefaktov týkajúcich sa domáceho a náboženského života, ako aj histórie gréckych Židov. ŽMG iniciovalo vzdelávanie o holokauste v Grécku v roku 2001 a odvtedy každoročne organizuje semináre pre pedagógov základných a stredných škôl. Na základe kvalitného výskumu múzea a dôveryhodných výsledkov bolo ŽMG od roku 2014 gréckym parlamentom vyhlásené za výskumné centrum.

Palacký University Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) je druhá najstaršia univerzita v Českej republike a najstaršia na Morave, založená 22. decembra 1573. Už 450 rokov prispieva k intelektuálnemu bohatstvu spoločnosti a k jej vedeckému, kultúrnemu a spoločenskému rozvoju.

Centrum judaistických štúdií Kurta a Ursuly Schubertových na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci tvorí inštitúciu, ktorá v roku 2006 začína akreditáciu pre nadväzujúci magisterský študijný program - Židovské štúdiá: História a kultúra Židov - ako prvé v Českej republike vyplnilo medzeru na poli vedeckej diskusie o výskume židovskej tematiky, ktorá má v Čechách a na Morave silnú a bohatú tradíciu. V roku 2013 bolo akreditované aj bakalárske štúdium Židovské a izraelské štúdiá.

Oba programy ponúkajú interdisciplinárny model vzdelávania v oblasti židovských štúdií so zameraním na regionálne dejiny moravského regiónu, ale ponúkajú študentom aj možnosť využívať bohatú medzinárodnú sieť partnerských inštitúcií, ktorú katedra v priebehu rokov vytvorila.