Táto výstava, ktorá vznikla v rámci projektu HerStories, približuje mnohotvárne židovské dejiny v Európe 20. storočia prostredníctvom príbehov siedmich židovských žien z Nemecka, Poľska, Grécka, Španielska, Maďarska, Slovenska a Česka. 

Putovanie po stopách siedmich európskych židovských žien v čase a priestore odhaľuje, kde sa nachádzali v jednotlivých historických momentoch, čo zažívali a ako sa cítili v prvých dekádach 20. storočia, v medzivojnovom období, v temných rokoch druhej svetovej vojny a holokaustu a v povojnovej Európe. Rozhovory s Rosou, Katarínou, Ľudmilou, Irenou a Verou, Lisine pamäte a autobiografia, ako aj spomienky Dory, dcéry Rosl, poskytujú nedoceniteľný vhľad do ich životov. 

Tieto príbehy odhaľujú nielen individuálne názory a rozhodnutia, ale aj role, ktoré tieto ženy hrali v spoločnosti a stratégie prežitia. Dozvedáme sa o tom, ako sa svet týchto žien ocitol v troskách a ako ho znova budovali v povojnových rokoch. Jedinečné príbehy a skúsenosti každej z žien, navzájom konfrontované a prepletené, ukazujú zložitosť a rozmanitosť európskych židovských dejín 20. storočia.