Wystawa przygotowana w ramach projektu HerStories, poprzez biografie siedmiu Żydówek z Niemiec, Polski, Grecji, Hiszpanii, Węgier, Słowacji i Czech, przedstawia liczne aspekty żydowskiej historii w Europie XX stulecia.

Podróżując śladami siedmiu europejskich Żydówek – w czasie i przestrzeni – możemy zobaczyć, gdzie znajdowały się w poszczególnych momentach historii, czego wówczas doświadczyły, co czuły: od pierwszych dekad XX wieku, poprzez okres międzywojenny, mroczne lata II wojny światowej i Holokaustu, po powojenne przemiany w różnych zakątkach Europy. Wywiady przeprowadzone z Rosą, Kataríną, Ludmilą, Ireną i Verą, wspomnienia i biografia Lisy, a także relacja córki Rosl – Dory, dają nam niezwykle cenny wgląd w ich życie.

Prezentowane tu kobiece historie pozwalają uchwycić perspektywę bohaterek, ich zmieniające się role społeczne, podejmowane przez nie decyzje, strategie przetrwania, a także ich wyjątkowe światy, które rozpadły się i zostały zrekonstruowane po katastrofie, w powojennych latach. W ten sposób wyjątkowa indywidualna historia i doświadczenie każdej kobiety – zestawione i splecione z innymi – ukazują złożoność europejskiej żydowskiej historii XX wieku.