Projekt HerStories jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV). Partnerami są Centropa - Zentrum für Jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts e.V. (Hamburg, Niemcy), Żydowskie Muzeum Galicja (Kraków, Polska), Żydowskie Muzeum Grecji (Ateny, Grecja), Mozaika (Barcelona, Hiszpania), Centropa Alipitvany (Budapeszt, Węgry) oraz Jugend- und Kulturprojekt e.V. (Drezno, Niemcy).

Co-Funded by the European Union (logo)

SVG
SVG

Centropa

Centropa - Zentrum für jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts e.V. jest niemieckim oddziałem żydowskiego instytutu historycznego Centropa, z siedzibą w Hamburgu. Założona w 2000 roku Centropa ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w międzynarodowych projektach edukacyjnych dotyczących historii Żydów w XX wieku. Opracowaliśmy 50 filmów krótkometrażowych, 15 wystaw, kilka spacerów audio i podcastów oraz przeprowadziliśmy ponad 250 seminariów szkoleniowych w 20 krajach europejskich. Centropa Hamburg jest liderem konsorcjum HerStories.

Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute - Żydowskie Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja powstało w 2004 roku. Ta nowatorska, wyjątkowa instytucja zlokalizowana na Kazimierzu, w historycznej żydowskiej dzielnicy Krakowa, istnieje po to, by upamiętniać ofiary Holokaustu i prezentować kulturę żydowską dawnej Galicji oraz ukazać historię Żydów z nowej perspektywy. Dział Edukacji tworzy grono ekspertów specjalizujących się w historii, kulturze i tradycji żydowskiej, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z publicznością w każdym wieku, a także biorą udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych. Prowadzą różne działania edukacyjne związane z judaizmem, historią i kulturą Holokaustem, pamięcią i dziedzictwem, a także warsztaty antydyskryminacyjne. Celem działań edukacyjnych Muzeum jest nie tylko poznawanie przeszłości, ale także podkreślanie ciągłości kultury żydowskiej i jej współczesnych przejawów.

Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Jugend- & Kulturprojekt e.V. – JKPeV jest organizacją pozarządową założoną w 2004 roku w Dreźnie w Niemczech, zajmującą się edukacją, kulturą i sztuką. JKPeV ma na celu zapewnienie młodym ludziom i dorosłym możliwości rozwijania umiejętności miękkich i kompetencji zawodowych, a także umiejętności cyfrowych i ICT oraz stymulowanie ich kreatywności oraz przedsiębiorczości. Celem organizacji jest także podnoszenie świadomości w zakresie historii, pamięci, praw człowieka, sprawiedliwości i środowiska poprzez różne formy sztuki, media cyfrowe i edukację nieformalną. Realizując nasze cele, koncentrujemy się na rozwijaniu międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy w Dreźnie i UE poprzez projektowanie, organizowanie i wdrażanie projektów oświatowych, społeczno-kulturalnych i artystycznych oraz działań edukacyjnych na miejscu i za granicą, jednocześnie promując obywatelstwo UE, historię europejską i aktywne uczestnictwo. Nasze wydarzenia publiczne oferują wszystkim obywatelom możliwość bezpośredniego doświadczenia różnorodnych podejść intelektualnych, kulturalnych i artystycznych, jednocześnie pomagając we wzbogacaniu kulturowym Drezna i Wolnego Kraju Związkowego Saksonii oraz promując różnorodność kulturową Unii Europejskiej.

Mozaika

Mozaika (Associació Plataforma Mozaika per la Promoció de la Cultura Jueva de Catalunya) to organizacja non-profit promująca kulturę żydowską w Barcelonie. Jednym z naszych głównych celów jest popularyzacja kultury żydowskiej i przybliżanie jej szerszemu gronu odbiorców, udostępnianie jej, dzielenie się wątpliwościami i kilkoma pewnikami z tymi, którzy zechcą się spotkać, aby wspólnie celebrować życie tak, jak zawsze lubiliśmy. Dążymy do uwolnienia się od uprzedzeń, rozbudzania ciekawości, pobudzania dyskusji, różnorodności dyscyplin i stylów, żeglowania po własnych morzach i poza nimi, by stać się przestrzenią do spotkania ze sztuką i wolnością, ułatwiającą wzajemne zrozumienie, dialog i pokój.

Praca z dziedzictwem żydowskim przybiera różne formy i staramy się angażować publiczność na wszelkie możliwe sposoby. W naszym programie kulturalnym można znaleźć koncerty, prezentacje książek, wykłady, doświadczenia kulinarne, a nawet stand-up. Raz w roku organizujemy i gościmy Festiwal Książki Żydowskiej "Sefer". Prowadzimy międzyreligijne, międzykulturowe i międzynarodowe i działania, współpracując ramię w ramię z organizacjami takimi jak Salam Shalom, gmina Barcelona i Unia Europejska.

Współpracujemy z Katedrą w Barcelonie nad wystawą prezentującą dokumenty średniowiecznej społeczności żydowskiej - jest to projekt, który łączy badania i rozpowszechnianie niesamowitej kolekcji dokumentów przechowywanych w archiwach Katedry. W tym samym czasie i dzięki przeprowadzonym badaniom pracujemy nad wycieczkami i seminariami na temat bogatej historii Żydów w Barcelonie i Katalonii (nawet w całej Hiszpanii).

I wreszcie, jednym z naszych głównych projektów jest Casa Adret, dwunastowieczny dom w środku starej dzielnicy żydowskiej w Barcelonie, jedno z niewielu miejsc, w których ludzie mogą poczuć Historię na każdym kroku i w każdym kamieniu. Najstarszy dom w Barcelonie, do którego ludzie mogą wejść i posmakować historii Żydów. Casa Adret jest siedzibą Mozaika i AEPJ. Stanowi centrum, do którego przyjeżdżają ludzie, aby pracować nad wzbogacaniem żydowskiego życia kulturalnego.

Muzeum Żydowskie Grecji

Muzeum Żydowskie Grecji zostało założone w 1977 roku w celu gromadzenia, przechowywania, badania i wystawiania obiektów - przejawów kultury materialnej i życia Żydów w Grecji. U podstaw jego misji, jako muzeum historycznego i etnograficznego, leży badanie i prezentacja życia i kultury żydowskiej, historii i tradycji greckich społeczności żydowskich. Zbiory i archiwa Muzeum to ponad 10.000 artefaktów będących świadectwem życia codziennego i religijnego, a także historii greckich Żydów. Muzeum zainicjowało edukację o Holokauście w Grecji w 2001 roku i od tego czasu co roku prowadzi seminaria dla edukatorów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich. W oparciu o solidne badania i wiarygodne wyniki Muzeum, zostało ono w 2014 roku ogłoszone Centrum Badawczym przez grecki parlament.

Palacký University Olomouc

Palacký University Olomouc (UP) is the second-oldest university in the Czech Republic and the oldest one in Moravia, founded 22 December 1573. For 450 years it has contributed to the intellectual wealth of society and to its scientific, cultural, and social development.

The Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies at the Faculty of Arts at Palacký University in Olomouc constitutes institution, which in 2006 beginning the accreditation for a follow-up Master's program - Jewish Studies: History and Culture of the Jews – as a first in the Czech Republic filled a gap in the field of scientific discussion about the research of Jewish topics which has a strong and rich tradition in Bohemia and Moravia. In 2013 also BA studies Jewish and Israeli Studies were accredited.

Both programs offer an interdisciplinary educational model of Jewish Studies, focusing on the regional history of Moravian region but offering students also to benefit from the rich international network of partner institutions which the department established over the years.