Το έργο HerStories συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV). Οι εταίροι περιλαμβάνουν την Centropa - Zentrum für Jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts e.V. (Αμβούργο, Γερμανία), το Εβραϊκό Μουσείο της Γαλικίας (Κρακοβία, Πολωνία), το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας (Αθήνα, Ελλάδα), η Mozaika (Βαρκελώνη, Ισπανία), το Centropa Alipitvany (Βουδαπέστη, Ουγγαρία) και το Jugend- und Kulturprojekt e.V. (Δρέσδη, Γερμανία).

Co-Funded by the European Union (logo)

SVG
SVG

Centropa

Founded in 2000, Centropa has more than two decades of experience in transnational education projects on 20th century Jewish history. We have developed 50 short films, 15 exhibitions and several audio walks and podcasts, and have held over 250 training seminars in 20 European countries. 

Centropa - Zentrum für jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts e.V. is the German branch of the Jewish historical institute Centropa, located in Hamburg. Centropa Alapítvány is the Hungarian branch of Centropa, located in Budapest.

Centropa Hamburg is the organizational partner leading the HerStories consortium.

Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute

The Galicia Jewish Museum was founded in 2004. This innovative and unique institution located in Kazimierz, the Jewish district of Kraków, exists to commemorate the victims of the Holocaust and to celebrate the Jewish culture of Polish Galicia, presenting Jewish history from a new perspective. The Education Department is staffed by a group of female experts in Jewish history, culture and tradition, who have many years of experience working with audiences of all ages, as well as taking part in numerous national and international educational projects. They run various educational activities on Judaism, Jewish culture, Jewish history and the Holocaust, memory, heritage, and anti-discrimination workshops. The goal of educational activities is not only to learn about the past, but also to emphasise the continuity of Jewish culture and its contemporary manifestations.

Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Jugend- & Kulturprojekt e.V. – JKPeV is a non-governmental organisation founded in 2004 in Dresden, Germany dedicated to Education, Culture and Art. JKPeV aims to provide opportunities for young people and adults with a focus on disadvantaged groups to develop their soft and professional skills, digital and ICT skills and stimulate their creativity and entrepreneurial skills, raise their awareness on history, remembrance, human rights, justice and environment through different forms of art, digital media and non-formal learning methods.  Addressing our aim, we focus on breeding international, cross-sectoral and interdisciplinary cooperation in Dresden and the EU by designing, organising and implementing educational, sociocultural and art projects and educational activities on site and abroad whilst promoting EU citizenship, European History and active participation. Our Public Events offer the possibility for all citizens to experience first-hand a variety of intellectual, cultural and artistic approaches whilst assisting the cultural enrichment of the city of Dresden and the Free State of Saxony and promoting the cultural diversity of the European Union.

Mozaika

Mozaika (Associació Plataforma Mozaika per la Promoció de la Cultura Jueva de Catalunya) is a non profit organisation that promotes Jewish Culture in Barcelona. One of our main goals is to popularise Jewish culture and bring it closer to a wider audience, to make it accessible, to share doubts and a few certainties with those who are willing to come near, so we may celebrate life together, as we have always liked to do. We aspire to emancipate prejudices, stimulate curiosity, agitate debate, disciplines and styles, to sail upon one’s own seas and beyond, to become a rendez-vous with art and the liberty to ease our mutual understanding, dialogue and peace.

Working with Jewish heritage comes in many forms and we try to engage with the public in all ways we can, concerts, book presentations, lectures, food experiences, even stand up comedy is something people find in our cultural agenda. Once a year we organise and host Sefer a Jewish Book Festival. We hold interreligious, intercultural and international projects and activities working hand in hand with organisations such as Salam Shalom, the municipality of Barcelona and the European Union. 

We are working hand in hand with the Cathedral of Barcelona in an exhibition that presents documents from the Medieval Jewish Community, it's a project that combines research and dissemination of the amazing collection of documents held in the archives of The Cathedral. At the same time and thanks to the research that has been done we are working on tours and seminars about the rich history of Jews in Barcelona and Cataluña (even Spain).

And last but not least, one of our main projects is Casa Adret, a XII Century house in the middle of the old Jewish Quarter in Barcelona, one of the only places people can come in and feel the History in every step and stone. The oldest house in Barcelona that people can actually come in and have a taste of Jewish History. Casa Adret is the headquarters of Mozaika and the AEPJ. A hub where people come to work on making richer Jewish Cultural life.

Jewish Museum of Greece

The Jewish Museum of Greece was founded in 1977 in order to collect, preserve, research and exhibit the material evidence of the Jewish life in Greece. At the heart of its mission, as a historical and ethnographic museum, lies the research and presentation of Jewish life and culture, history and tradition of the Greek Jewish Communities. The JMG's Collections and Archives contain more than 10.000 artefacts pertaining to the domestic and religious life, as well as the history of the Greek Jews. The JMG initiated Holocaust Education in Greece in 2001 and since then it conducts seminars for educators of the primary and secondary level every year. Based on the Museum’s solid research and credible results, the JMG has been declared a Research Center since 2014 by the Greek Parliament.

Palacký University Olomouc

Palacký University Olomouc (UP) is the second-oldest university in the Czech Republic and the oldest one in Moravia, founded 22 December 1573. For 450 years it has contributed to the intellectual wealth of society and to its scientific, cultural, and social development.

The Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies at the Faculty of Arts at Palacký University in Olomouc constitutes institution, which in 2006 beginning the accreditation for a follow-up Master's program - Jewish Studies: History and Culture of the Jews – as a first in the Czech Republic filled a gap in the field of scientific discussion about the research of Jewish topics which has a strong and rich tradition in Bohemia and Moravia. In 2013 also BA studies Jewish and Israeli Studies were accredited.

Both programs offer an interdisciplinary educational model of Jewish Studies, focusing on the regional history of Moravian region but offering students also to benefit from the rich international network of partner institutions which the department established over the years.