Projekt HerStories sprostredkúva pohľad na mnohotvárne židovské dejiny 20. storočia v Európe, prostredníctvom životných príbehov siedmich židovských žien z Nemecka, Poľska, Grécka, Španielska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky. Projekt má za cieľ prispieť k lepšiemu pochopeniu európskych dejín prostredníctvom osobných príbehov žien a skrz analýzu ich subjektívnych skúseností.

Príbehy týchto žien zahŕňajú skúsenosti s prenasledovaním, deportáciou a útekom, ale aj s prežitím, odporom voči režimu a obnovou života po holokauste a druhej svetovej vojne. Sedem respondentiek sa s nami delí o svoje spomienky na detstvo a dospievanie v židovských rodinách pred vojnou, na prvé lásky, návštevu školy - čiže na spomienky o ich každodenných nádejach a bojoch. Tieto príbehy spoločne vytvárajú rozmanitý obraz života židovských žien - a zároveň aj európskych dejín - v 20. storočí.

V rámci projektu HerStories budú príbehy siedmich židovských žien prezentované v rôznych formátoch určených pedagógom, študentom a širokej verejnosti. Vďaka spolupráci partnerov zo vzdelávacích a výskumných inštitúcií z celej Európy budeme spájať rôznorodé prístupy k prezentácii židovskej histórie. Viacjazyčné výstavy a GoogleClassrooms s učebnými materiálmi pre pedagógov, zborník zhromažďujúci osvedčené postupy výučby, dokumentárny film o projekte, ako aj praktické workshopy pre študentov, vzdelávacie semináre pre učiteľov a medzinárodná súťaž pre mládež majú za cieľ podporiť záujem o príbehy týchto žien a zabezpečiť, aby sa na ne nezabudlo.
---

Projekt HerStories spolufinancuje Európska únia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV). Partnermi projektu sú: Centropa - Zentrum für Jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts e.V. (Hamburg, Nemecko), Židovské múzeum Haliče (Krakov, Poľsko), Židovské múzeum Grécka (Atény, Grécko), Mozaika (Barcelona, Španielsko), Centropa Alipítvány (Budapešť, Maďarsko) a Jugend- und Kulturprojekt e.V. (Drážďany, Nemecko).

Projekt trvá od januára 2023 do decembra 2024.