Vážené pedagogičky, vážení pedagógovia,

srdečne Vás pozývame na seminár pre pedagógov, ktorý sa uskutoční v rámci projektu HerStories v dňoch 12. a 13.11.2023 v Seredi a Bratislave.

Seminár je otvorený pre všetkých pedagógov pôsobiacich v Českej republike a na Slovensku.

Prihláškový formulár nájdete tu: https://forms.gle/Zte8LkMDg8zkzWuv7 

V prípade záujmu o účasť na seminári, prosím, vyplňte uvedený formulár najneskôr do 16.10.2023. Finálny zoznam vybraných účastníkov bude oznámený do 18.10.2023. 

O projekte:

Projekt HerStories sprostredkúva pohľad na mnohotvárne židovské dejiny 20. storočia v Európe, prostredníctvom životných príbehov siedmich židovských žien z Nemecka, Poľska, Grécka, Španielska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky. Projekt má za cieľ prispieť k lepšiemu pochopeniu európskych dejín prostredníctvom príbehov žien a skrz analýzu ich subjektívnych skúseností.

Príbehy týchto žien zahŕňajú skúsenosti s prenasledovaním, deportáciou a útekom, ale aj s prežitím, odporom voči režimu a obnovou života po holokauste a druhej svetovej vojne. Sedem respondentiek sa s nami delí o svoje spomienky na detstvo a dospievanie v židovských rodinách pred vojnou, na prvé lásky, návštevu školy - čiže na spomienky o ich každodennom živote, nádejach a bojoch. Tieto príbehy spoločne vytvárajú rozmanitý obraz života židovských žien - a zároveň aj európskych dejín - v 20. storočí.

V rámci projektu HerStories budú príbehy siedmich židovských žien prezentované v rôznych formátoch určených pedagógom, študentom a širokej verejnosti. 

Predbežný program seminára:

12.11.2013

-Návšteva Múzea holokaustu v Seredi s komentovanou prehliadkou

-Workshop v Múzeu holokaustu v Seredi zameraný na osudy slovenských židovských žien v období holokaustu

-Transport/ubytovanie/večera

13.11.2023

Odborná prednáška - zameraná na dejiny v období II. svetovej vojny v Česku a na Slovensku

Odborná prednáška - zameraná na ženy v období holokaustu

Osobné príbehy vo vzdelávaní - prednáška druhej generácie preživších holokaustu

Workshop - predstavenie aktivít na platforme Google Classroom (aktivity vytvorené pre študentov v rámci projektu HerStories)

Workshop - práca so svedectvami žien, ktoré prežili holokaust - príprava plánov na hodiny, projektov a aktivít na vyučovacie hodiny (práca pedagógov v skupinách)

Je možné požiadať o preplatenie cestovných nákladov v prípade využitia prostriedkov hromadnej dopravy.

Náklady na ubytovanie a stravu sú hradené z prostriedkov organizácie Centropa. Prosím, vezmite na vedomie, že účastníci budú zdieľať izby po dvoch. V prípade záujmu o samostatnú izbu bude účastník/čka požiadaný/á o doplatenie rozdielu v cene izby. Účastníci sú povinní sa zúčastniť celého trvania semináru, aby sa kvalifikovali na preplatenie nákladov na cestu.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte:

Jana Turanská: turanska@centropa.org

Informácie o projekte HerStories: https://www.her-stories.eu/sk

Informácie o organizácií Centropa: https://www.centropa.org/en 

Sledujte nás na Facebooku pre pravidelné novinky a ponúkané programy: https://www.facebook.com/Centropa.org

Tešíme sa na Vaše prihlášky!