Workshop prebehol v piatok 8. 3. 2024. Miesto konania - Katedra histórie, UPOL.

Workshop “HerStories” organizácie Centropa sprostredkúval pohľad na mnohotvárne židovské dejiny 20. storočia v Európe, prostredníctvom životných príbehov siedmich židovských žien z Nemecka, Poľska, Grécka, Španielska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky. Projekt má za cieľ prispieť k lepšiemu pochopeniu európskych dejín prostredníctvom osobných príbehov žien a skrz analýzu ich subjektívnych skúseností.

Príbehy týchto žien zahŕňajú skúsenosti s prenasledovaním, deportáciou a útekom, ale aj s prežitím, odporom voči režimu a obnovou života po holokauste a druhej svetovej vojne. Sedem respondentiek sa s nami delí o svoje spomienky na detstvo a dospievanie v židovských rodinách pred vojnou, na prvé lásky, návštevu školy - čiže na spomienky o ich každodenných nádejach a bojoch. Tieto príbehy spoločne vytvárajú rozmanitý obraz života židovských žien - a zároveň aj európskych dejín - v 20. storočí.

Seminár bol zameraný aj na využitie osobných príbehov preživších holokaustu vo vzdelávaní, študenti si mohli vyskúšať aktivity, ktoré môžu sami použiť v pedagogickej či edukačnej praxi. V rámci workshopu sme sa sústredili najmä na využitie vizuálnych materiálov (film, fotografie) pri vytváraní atraktívnych vzdelávacích aktivít.

 

Viac o projekte HerStories: https://www.her-stories.eu/sk

Viac o organizácií Centropa: https://www.centropa.org/en/about-centropa-0 

Workshop viedla edukátorka Centropa Mgr. Jana Turanská a prebehol v českom jazyku. Texty sú dostupné v anglickom a slovenskom jazyku. Podmienkou účasti na seminári bola príprava - prečítanie príbehov preživších.