Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o międzynarodowym młodzieżowym konkursie HerStories 2023/2024. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31 Marca 2024.

Introduction

Konkurs w kategorii powieść graficzna jest skierowany do uczennic i uczniów z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii i Grecji. Prace konkursowe - powieści graficzne lub komiksy powinny dotyczyć jednego z poniższych tematów:

 • Znane i nieznane historie Żydówek z mojej miejscowości (mojego kraju)
 • Biografie Żydówek - w oparciu o zasoby Centropy lub HerStories

Prace konkursowe muszą być zgodne z faktami historycznymi i aktualnym stanem wiedzy. Najważniejsze to opowiedzieć ciekawą historię w twórczy i innowacyjny sposób, ale nie zapominajcie, że historia ta musi być dobrze udokumentowana. 

Czego oczekujemy?

 • Praca konkursowa powinna zawierać ilustracje i tekst Twojego autorstwa. 
 • Tekst powinien być w języku angielskim. Jeśli jednak zdecydujesz się na przesłanie pracy konkursowej w ojczystym języku, koniecznie dołącz tłumaczenie na język angielski. 
 • Powieści graficzne i komiksy powinny mieć od 6 do 15 stron (łącznie z ewentualnym tłumaczeniem)
 • Praca musi zawierać stronę tytułową, na której znajdzie się jej tytuł, imiona i nazwiska autorów/autorek, dane szkoły, dane nauczyciela/nauczycielki, a także krótkie wprowadzenie - streszczenie opowiadanej historii. 

Oto kilka przykładów udanych projektów, które nadesłano na konkursy organizowane przez Centropę w poprzednich latach: 

The Story of Anna Mass: My father‘s apprentice (w oparciu o historię Anny Mass)
„How can one survive“ (praca bazująca na biografii Very Wechsler)
„What being real Jewish is about“ (projekt oparty na biografii Debory Averbukh)
„Live to live“ (projekt o losach Tildy Galpert)

Zgłoszenie pracy konkursowej

 • Prześlij swoją pracę za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.
 • Pamiętaj, aby podać imiona i nazwiska wszystkich osób zaangażowanych w jej stworzenie
 • Wybierz odpowiedni tytuł dla swojej pracy

Wskazówki:

 • Gotowy tekst w obu językach (po polsku i po angielsku) daj do sprawdzenia nauczycielom - chodzi o poprawność merytoryczną i językową. Możesz także skontaktować się w tej sprawie z koordynatorką w Żydowskim Muzeum Galicja.
 • Bardzo ważna jest wrażliwość i szacunek - Twoja praca może dotyczyć bardzo trudnych tematów, więc upewnij się, że używasz kulturalnego języka i prawidłowej terminologii, która nie jest obraźliwa. Jeśli nie masz pewności co do użytych sformułowań i pojęć, nie bój się zapytać nauczyciela/nauczycielki. Możesz także zwrócić się do lokalnej koordynatorki konkursu. 

Skąd wziąć materiały do projektu?

 • Biografie i zdjęcia z różnych krajów europejskich znajdziesz w archiwum Centropy, a materiały dotyczące siedmiu bohaterek projektu HerStories są dostępne na stronie internetowej tego projektu. 
 • Informacji na temat żydowskiej historii, tradycji, zwyczajów, świąt możesz poszukać m.in. na stronach Żydowskiego Instytutu Historycznego, czy w portalu Wirtualny Sztetl. Informacje w języku angielskim znajdziesz m.in. na stronach Jewish Virtual Library oraz My Jewish Learning.
 • Przede wszystkim jednak rozejrzyj się w swojej miejscowości, w swojej okolicy - poszukaj śladów żydowskiej historii i dziedzictwa, sprawdź zasoby najbliższych bibliotek i muzeów. Sprawdź strony internetowe poświęcone lokalnej historii. 

Ważne!

 • Nie kopiuj prac innych autorów.
 • Upewnij się, że korzystasz z wiarygodnych źródeł informacji. W razie wątpliwości - zapytaj.
 • Nie kopiuj zdjęć i obrazów objętych prawami autorskimi - może to mieć poważne konsekwencje prawne.
 • Unikaj drastycznych treści - obrazów przedstawiających akty przemocy, zamordowanych ludzi.
 • Traktuj osobiste historie ludzi z szacunkiem.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z lokalnymi koordynatorkami:

 • Węgry: Sára Szilágyi, szilagyi@centropa.org
 • Hiszpania: Mónica Buzali, monica.buzali.k@gmail.com
 • Niemcy: Johanna Blender, blender@centropa.org 
 • Czechy i Słowacja: Jana Turanska, turanska@centropa.org
 • Polska: Anna Wencel, anna.wencel@galiciajewishmuseum.org
 • Grecja: Alexandra Patrikiou, apatrikiou@jewishmuseum.gr