Vážené pedagogičky a pedagógovia, milé študentky a  študenti,

v rámci medzinárodnej súťaže pre mládež v projekte "HerStories - Rozprávanie príbehov židovských žien" pozývame študentov z Maďarska, Španielska, Nemecka, Slovenska, Českej republiky, Poľska a Grécka, aby nám poslali svoje kreatívne projekty v jednej z troch kategórií:

  • Filmy 
  • Grafické príbehy
  • Podcasty alebo zvukové nahrávky

 

Vyberte si pre projekt jednu z nasledujúcich tém:

 

Veľmi vítané sú napríklad projekty, ktoré sa sústreďujú na prínos a úspechy židovských žien v histórii; profily významných židovských žien z histórie Vašej krajiny alebo mesta; aktivity židovských žien v hnutiach, spolkoch a snahách o sociálnu spravodlivosť (dobročinné spolky, ženské hnutia a pod.); projekty zamerané na aktivity židovských žien na podporu občianskych práv a humanitárnych cieľov; projekty skúmajúce úlohy židovských žien v rôznych oblastiach života, ako je veda, literatúra, politika a umenie.

 

Informácie a pokyny k súťaži, rovnako ako aj možnosť odovzdať svoje projekty nájdete na stránke TU

 

Ak potrebujete pomoc alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na koordinátorku projektu pre Slovensko a Českú republiku:  Jana Turanská, turanska@centropa.org

Termín na odovzdanie práce je do  predkladanie príspevkov: 31. marca 2024 TU

Poznámka: Ak je váš projekt vo vašom jazyku, vytvorte jeho anglický preklad, napr. vo forme titulkov (film) alebo prepisu (podcast, grafický román)

Výhra: Až traja študenti (a jeden dospelý v sprievode), ktorí budú reprezentovať víťazný projekt z každej zo šiestich krajín zapojených do projektu, budú pozvaní na víkendový pobyt v Budapešti vrátane slávnostného odovzdávania cien. Podujatie sa uskutoční 1. júna 2024.

Zdieľajte informácie o súťaži so záujemcami z radov pedagógov či študentov!

Odovzdajte Váš projekt do súťaže