Feladatok

Asszonysorsok a Köztes-Európában

lesson plan by Pozsgai Valéria, Kasznár Éva, Tóth Marianna, Tóthné Hegyi Valéria, Várnainé Balogh Beáta

A https://www.her-stories.eu/hu oldalon található nőtörténetek felhasználásával egy olyan interdiszciplináris projektet terveztünk, ami alkalmas a holokausztról való megemlékezésre. A projekt részei többféle tanítási órán is használhatóak, illetve egy nagy projekt keretében is működnek.

A bőröndök titka – Rosl Heilbrunner története

lesson plan by Marton Éva

Ezen 2x45/90 perces órán Rosl Heilbrunner élettörténetének segítségével dolgozzák fel a diákok a 20. századi történelem egyik izgalmas periódusát. A foglalkozás komoly hangsúlyt fektet az elhallgatás, az emlékezés problémája, a döntési kényszerhelyzetekre. Bizonyos részek alkalmasak a disputa-módszer használatára is.

Hazatérők Hivatala – Katarína Löfflerová története

lesson plan by Székely Kriszta

Katarína életútjából vett részlet segítségével feldolgozzuk a táborokból hazatérők, túlélők életének egy rövid, de annál fontosabb (hozzátartozóik keresése) szakaszát dolgozzuk fel. A tananyag német- vagy angolórára készült, az elvárt nyelvi szint A2-B1.

A polgári életmód, mentalitás elemei a két világháború között Magyarországon - Katarína Löfflerová története

lesson plan by Tamásiné Makay Mariann

A feladatok segítségével Katarína Löfflerová történetén keresztül megismertetjük a diákokkal a polgári életmód, mentalitás elemeit a két világháború közötti időszakban. A feladatok között találhatóak papíralapúak és digitálisak egyaránt.

Ludmila Rutarova története

lesson plan by Várnainé Balogh Beáta

Ludmila Rutarova cseh holokauszt túlélő élettörténetének feldolgozása interaktív feladatok, képek, filmek segítségével. A feladatokból felépíthető két tanítási óra, de önmagukban is használhatóak. A feladatok kisebb csoportban, illetve párban is elvégezhetőek.

A nagy utazás – Lisza Pinhasz története

lesson plan by Kovács Dóra, Somogyi Mihályné, Barteczka Mária, Benkő Zsigmondné, Szabó Zoltánné, Riba Erzsébet

A két tanítási órára készült óravázlat Lisza Pinhasz életét követi végig. A téma feldolgozása elsősorban csoportmunkában történik, ezt egészíti ki tanári magyarázatok és közös beszélgetés. Az óraterv 7. és 11. évfolyamon is használható a holokauszt tanításához.

Rosa Rosenstein története

lesson plan by Matusné Németh Eszter

Ebben a 45/90 perces órában a diákok csoportmunka keretében dolgozzák fel Rosa Rosenstein élettörténetét. A feladatok között található online, illetve offline módon megoldható is, melyek használata függhet az adott csoport felkészültségétől, illetve a technikai feltételektől. Mivel a Rosáról készült film angol, illetve német nyelvű, így nyelvórákon is jól használható (nyelvi szint A2-B1).

Nyomozás téren és időn keresztül - Irena Wygodzka története

lesson plan by Vódli Zsolt, Vértes Judit, Palkovics Andrea, Tóth Klára

A diákok a Mystery-módszer adaptált változatának segítségével, csoportmunkában megismerkednek Irena Wygodzka életével, 2. világháború előtti multikulturális Közép- Európával, és keresik a választ arra a kérdésre, hogy hol érezheti otthon magát egy olyan ember, akinek a sorsát Európa történelme határozta meg.

Női történetek - Fotóalbum

lesson plan by Dicső Réka, Ébner Anna, Matusné Németh Eszter, Szilágyi Sára

Ebben a 60 perces órában a diákok csoportokban képi és írott forrásokkal dolgozva ismerkednek meg a hét női alak rövidített történetével.  A feladatok számos alternatív megoldást kínálnak, mint például a szerepjáték, illetve mesterséges intelligencia-interjú.

Női történetek - Plakátkészítés

lesson plan by Dicső Réka, Ébner Anna, Matusné Németh Eszter, Szilágyi Sára

Ebben a 45 perces órában csoportmunkában dolgozzuk fel a hét nő élettörténetét. Az olvasottak és a kapott fényképek felhasználásával kell a gyerekeknek plakátot / infográfot készíteni. Az elkészült plakátok felhasználhatóak egy esetleges iskolai kiállításban is.

Női történetek

lesson plan by Dicső Réka, Ébner Anna, Marton Éva, Matusné Németh Eszter, Szilágyi Sára

A feladatok segítségével a diákok csoportokban dolgozva ismerkednek meg a hét női alak történetével. A feladatok során a diákok az életutakkal foglalkoznak, térképeket kell készíteniük, illetve a túlélők hallgatásának okaira keresik a válaszokat. A reflexiót képzőművészeti és zenei levezetések adják.

Iskolapadban és azon túl

lesson plan by Ébner Zsuzsa, Schütz Edit, Burók-Belenszky Katalin, Varga Edit, Marton Éva

A projektben a diákok öt, a Centropa archívumában megtalálható nő történetén keresztül a két világháború közti időszak oktatási rendszereivel és lehetőségeivel ismerkednek meg csoportmunka keretében. A projekt lezárásaként  egy virtuális kiállítást készítenek.